Премахване на DPF филтъра

премахване на dpf

Премахване на DPF филтъра за твърди частици

DPF филтъра за твърди частици премахват 85 % или повече от саждите. При определени условия могат да постигнат ефективност за отстраняване на сажди, приближаваща се до 100 %. Някои филтри са произведени за еднократна употреба, предназначени за изхвърляне или замяна когато се натрупат с пепел. Други са предназначени за изгаряне на натрупаните прахови частици или пасивно чрез използване на катализатор. Или чрез активни средства, като горелка, която загрява филтъра, за да успокои температурата на горене. Това се постига чрез програмиране на двигателя, който да работи по начин, който повишава температурата на отработените газове. Заедно с допълнителен инжектор за гориво в изпускателния поток, който впръсква гориво. За да реагира с каталитичен елемент и да изгори натрупаните сажди в DPF филтъра, или чрез други методи. Това е известно още като регенерация на филтъра. Ако филтъра се запуши напълно, трябва да се извърши премахване на dpf филтъра от специалист с помощта на специализирани .

Почистване на DPF филтъра за твърди частици

Почистването също се изисква като част от периодичната поддръжка и трябва да се извършва внимателно, за да не се повреди DPF филтъра. Неизправността на инжекторите за гориво или турбокомпресора, което води до замърсяване на филтъра със сурово дизелово или двигателно масло, също може да наложи почистване. Процесът на регенерация протича при високи скорости, по-високи от тези, които обикновено могат да бъдат постигнати при градски условия. Ако водачът управлява автомобила под 60 km/h, DPF филтъра може да не се регенерира правилно. Продължаването на работата след тази точка може да развали DPF филтъра напълно. Някои по-нови дизелови двигатели, могат също така да изпълняват така наречената паркирана регенерация. При която двигателят увеличава оборотите до около 1400, докато е паркиран, за да повиши температурата на отработените газове.

Изхвърляне на вредни емисии от DPF филтъра

Дизеловите двигатели произвеждат различни частици по време на изгарянето на сместа, като гориво и въздух поради непълно изгаряне. Дизеловите прахови частици в резултат на непълно изгаряне на дизеловото гориво, произвеждат частици сажди с черен въглерод. Тези частици включват малки частици, които са по-малки от един микрон. Това води до запушване на DPF филтъра за твърдите частици и автомобилът влиза в авариен режим. В този случай трябва да се премине към почистване или премахване на филтъра за твърди частици и да се замени с нов. Саждите и другите частици от дизеловите двигатели влошават замърсяването с прахови частици във въздуха и са вредни за здравето на хората. Новите DPF филтри за твърди частици, могат да улавят от 30 % до 95 % от вредните сажди.

Регенерация на dpf филтъра за твърди частици

С оптимален dpf филтър за твърди частици емисиите на сажди могат да бъдат намалени до 0,001 g/km или по-малко. Качеството на горивото също влияе върху образуването на тези частици. Дизеловото гориво с високо съдържание на сяра, произвежда повече частици. Горивото с ниска сяра произвежда по-малко частици. Регенерирането на dpf филтъра за твърди частици на дизеловите автомобили. Се характеризира с динамично равновесие между саждите които се улавят и саждите, които се окисляват във филтъра. Скоростта на окисляване на саждите зависи от температурата на филтъра, натоварването на сажди във филтъра и редица други фактори. Непрекъснато регенериращите филтри работят при балансирана температура, която може да се определи чрез лабораторно измерване. За да се улесни регенерацията на филтъра на дизелови двигатели в реална работа.

Пасивна и активна регенерация

Температурата на отработените газове трябва да се повиши или температурата на запалване на сажди трябва да се понижи с помощта на катализатор. Регенерацията може да се случи само когато условията са в рамките на предварително зададените спецификации за нуждите на този двигател. Процесът на регенерация става чрез повишаване на температурата на DPF филтъра около 1100°F или 600°C и достатъчно количество кислород се осигурява директно към DPF. Има два вида регенерация на dpf филтъра за твърди частици, които могат да възникнат без външна намеса от водача или механика. Първата е пасивна регенерация, която се случва, когато високите температури на отработените газове, достигнати по време на интензивна употреба. Това се случва когато пътувате с автомобила по автомагистрала или на дълъг път на високи обороти.

Защо премахване на dpf филтъра за твърди частици се забранява от закона?

Премахване на DPF. Когато дизеловото гориво изгаря, се генерират много повече сажди, отколкото при бензиновите автомобили. Катализаторите се монтират на всички автомобили, за да направят газовете по-безопасни и по-екологични. Но тези катализатори все пак пропускат частици сажди в атмосферата. Ето защо са въведени dpf филтри за твърди частици и са поставени законни изисквания за справяне с високите нива на сажди, генерирани от дизелови двигатели. Промените в европейските регулации за емисиите, които бяха обявени през септември 2009 година. Въведоха мерки за контрол на количеството сажди, които автомобилите могат законно да изпускат в атмосферата. За да се съобразят с новите строги стандарти, всички дизелови превозни средства. Които са произведени след това, трябва да имат задължително dpf филтър за твърди частици, които да пречистват саждите, преди да излязат от изпускателната система.

Защо премахване на dpf филтъра за твърди частици се забранява от закона?

Понастоящем всички дизелови автомобили в Европа са задължени да имат инсталиран dpf филтър за твърди частици за намаляване на вредните емисии от сажди. Тогава дизеловите частици изгарят автоматично. Другото е активното регенериране на DPF филтъра, където ECU е програмиран да инициира инжектиране на гориво след изгаряне. За да повиши температурата на отработените газове и да изгори дизеловите частици, когато филтърът се напълни около 45 %. Някои системи ще впръскват допълнително гориво в цилиндъра при изпускателния ход. Който ефективно изпраща горещи газове в окислителния катализатор на DPF филтъра, повишавайки температурата му достатъчно, за да може въглеродът да реагира с излишния кислород. Други системи разчитат на нагревателен елемент точно пред DPF, за да повишат температурата. Премахване на dpf филтъра за твърди частици не е желателно