ТУРБО

0878 99 99 00 / 0899 799 999

Задължителни проверки

задължителни проверки

Задължителни проверки

За да не се главоболите и да не изпадате в затруднения с голямо внимание монтирайте вашия турбокомпресор. За да избегнете тези неприятни ситуации прочетете внимателно инструкциите! Задължителни проверки при монтаж на турбокомпресор. Проверка на захранващия с масло тръбопровод. Тази проверка се извършва като се свали тръбопровода, източи се маслото от него и след това тръбопровода се почисти изключително внимателно с пара. Ако при почистването се установят някакви повреди той трябва да се замени с нов. Важно – никога не използвайте течни гарнитури! Смяна на маслото. Подмяната на маслото и масления филтър е абсолютно задължителна. Ако не го сторите рискувате да замърсите турбокомпресора и той да дефектира. Тъй като старото масло не действа добре върху мазането и довежда до износване на лагерите и вала. Проверка на изходящ маслен тръбопровод. Проверката се извършва по съшия начин като проверката на захранващия с масло тръбопровод.

Задължителни проверки

Проверка на вентилацията на картера. Проверката е задължителна, тъй като запушения отдушник може да причини изтичане на масло от турбокомпресора. Проверка на състоянието на двигателя. Тази проверка е от особена важност, тъй като ако двигателя не работи добре това неминуемо се отразява на работата на турбокомпресора. Например, ако налягането в картера се повиши това ще доведе до изтичане на масло от турбото. Турбокомпресора от своя страна връща това масло в горивната камера. тоест обратно в двигателя и това може да причини сериозни повреди по него. Проверка на въздуховодите. Поставянето на нов въздушен филтър, както основно и внимателно почистване на въздуховодите е задължително. Тъй като е възможно да има натрупани остатъци от масло, които да предизвикат повреди.

Задължителни проверки

Проверка на налягането на маслото. Тази проверка можете да извършите като съберете маслото от тръбопровода в чист съд, след което оставите единия край на тръбопровода незатегнат. Завъртете ключа на стартера без да подавате газ, за да се убедите в доброто подаване на масло и в обезвъздушаването на тръбопровода.