Задължителни проверки

задължителни проверки

Задължителни проверки при монтаж на турбокомпресора

За да не се главоболите и да не изпадате в затруднения с голямо внимание монтирайте вашия турбокомпресор. За да избегнете тези неприятни ситуации прочетете внимателно инструкциите! Задължителни проверки при монтаж на турбокомпресор. 1.Проверка на захранващия с масло тръбопровод. Тази проверка се извършва като се свали тръбопровода, източи се маслото от него и след това тръбопровода се почисти изключително внимателно с пара. Ако при почистването се установят някакви повреди той трябва да се замени с нов. Важно – никога не използвайте течни гарнитури! 2. Смяна на маслото. Подмяната на маслото и масления филтър е абсолютно задължителна. Ако не го сторите рискувате да замърсите турбокомпресора и той да дефектира, тъй като старото масло не действа добре върху мазането и довежда до износване на лагерите и вала. 3.Проверка на изходящ маслен тръбопровод. Проверката се извършва по съшия начин като проверката на захранващия с масло тръбопровод.

Задължителни проверки при монтаж на турбокомпресора

Задължителни проверки. 4.Проверка на вентилацията на картера. Проверката е задължителна, тъй като запушения отдушник може да причини изтичане на масло от турбокомпресора. 5.Проверка на състоянието на двигателя. Тази проверка е от особена важност, тъй като ако двигателя не работи добре това неминуемо се отразява на работата на турбокомпресора. Например, ако налягането в картера се повиши това ще доведе до изтичане на масло от турбото. Турбокомпресора от своя страна връща това масло в горивната камера, т. е. обратно в двигателя и това може да причини сериозни повреди по него. 6.Проверка на въздуховодите. Поставянето на нов въздушен филтър, както основно и внимателно почистване на въздуховодите е задължително, тъй като е възможно да има натрупани остатъци от масло, които да предизвикат повреди.

Задължителни проверки при монтаж на турбокомпресора

7. Проверка на налягането на маслото. Тази проверка можете да извършите като съберете маслото от тръбопровода в чист съд, след което оставите единия край на тръбопровода незатегнат. Завъртете ключа на стартера без да подавате газ, за да се убедите в доброто подаване на масло и в обезвъздушаването на тръбопровода..