Монтаж на турбокомпресора

монтаж на турбокомпресора

Монтаж на турбокомпресора

Монтаж на турбокомпресора. Задължителни проверки при монтаж на турбокомпресор. 1.Закрепване на изпускателния колектор. Тази манипулация е особено важна, тъй като в изпускателния колектор може да има частички от повреденото турбо или по колектора може да има пукнатини, което неминуемо ще доведе до повреда и на новото турбо. 2.Премахване на всички необходими при транспортирането тапи. 3.Проверка на захранването на турбокомпресора с масло. Тук е необходимо да монтирате маслопровода към турбокомпресора. След това завъртете ключа на стартера и изчакайте да потече масло от лагерното тяло. Монтирайте маслопровода, запалете двигателя и го оставете да работи 10 – 15 минути на празен ход. 4.Проверка на връзките – можете да го направите като увеличавате оборотите на двигателя и проверявате внимателно за течове. 5.Проверка на налягането на турбокомпресора. Тази проверка се извършва с помощта на специален уред наречен манометър.