ТУРБО

0878 99 99 00 / 0899 799 999

Предназначение на турбокомпресора

предназначение на турбокомпресора

Какво е турбокомпресор

Предназначение на турбокомпресора. И така, какво е турбокомпресор? Турбокомпресор е задвижвано от турбина принудително индуктивно устройство, което увеличава ефективността и мощността на двигателя с вътрешно горене, като изхвърля допълнителен въздух в горивната камера. Това подобрение спрямо мощността на двигателя с естествен аспиратор се дължи на факта, че компресорът може да вкарва повече гориво. И пропорционално повече гориво – в горивната камера, отколкото само атмосферното налягане. При бутални двигатели с естествено аспириране, всмукателните газове се изтласкват в двигателя чрез атмосферно налягане. Запълвайки обемната празнота, причинена от хода надолу на буталото. Подобно на това как течността се изтегля в спринцовката. Целта на турбокомпресора е да подобри ефективността на двигателя чрез увеличаване на плътността на всмукателния газ. Като по този начин позволява повече мощност на цикъл на двигателя.

Предназначение на турбокомпресора

Компресорът на турбокомпресора се изтегля в атмосферния въздух и го компресира. Преди да влезе във всмукателния колектор при повишено налягане. Това води до по-голяма маса въздух, който навлиза в цилиндрите при всеки ход на всмукване. Мощността, необходима за въртене на центробежния компресор се извлича от кинетичната енергия на отработените газове на двигателя. Може да се използва и турбокомпресор за увеличаване на ефективността на горивото без увеличаване на мощността. Това се постига чрез възстановяване на отпадъчната енергия в изгорелите газове и подаването й обратно в всмукателния двигател. Използвайки тази иначе загубена енергия за увеличаване на масата на въздуха, става по-лесно да се гарантира изгарянето на цялото гориво, преди да се обезвъздуши в началото на етапа на изгорелите газове.

Предназначение на турбокомпресора

Предназначение на турбокомпресора. Турбото е много специфичен компресор, чиято главна задача е да нагнетява отделените газове. Турбокомпресорът се прилага най – вече при двигателите с вътрешно горене. Неговата задача е да повиши мощността на двигателите, което става благодарение на завишеното количество горивна смес и въздух. Количеството горивна смес и въздух се подават към цилиндрите на двигателя. Хубавото при турбокомпресора е това, че с неговото приложение се постига голямо повишение на общата мощност на двигателите. Това се случва когато турбокомпресора започва да развива постепенно своите обороти. Цялата тази магия става възможна, тъй като турбокомпресорът улавя и използва изгорелите автомобилни газове и ги впряга в работа. По този начин се повишава общия коефициент на полезно действие на двигателите.

Предназначение на турбокомпресора

Турбокомпресорът се прилага и при бензиновите и при дизеловите двигатели. При бензиновите двигатели се налага използването на по-ниска компресия. Така се предотвратява и избягва само възпламеняването на горивно – въздушната смес. По този начин се намалява коефициента на полезно действие на двигателя при по-ниски обороти. Този режим на работа, турбокомпресорът не може да осигури достатъчно количество въздух. При дизеловите двигатели това не е никакъв проблем. При тях се използва само възпламеняването на горивната смес. Така двигателя постига по голям коефицент на полезно действие. Турбокомпресорите са от изключително голяма полза и за двата типа двигатели. Особено при големи надморски височини, където налягането и концентрацията на въздух са по – ниски. При нужда от ремонт на турбокомпресори, търсете специализираните автосервизи или автосервиз за турбокомпресори.