Предназначение на турбокомпресора

предназначение на турбокомпресора

Предназначение на турбокомпресора

Предназначение на турбокомпресора. Турбото е много специфичен компресор, чиято главна задача е да нагнетява отделените газове. Турбокомпресорът се прилага най – вече при двигателите с вътрешно горене. Неговата задача е да повиши мощността на двигателите, което става благодарение на завишеното количество горивна смес и въздух. Количеството горивна смес и въздух се подават към цилиндрите на двигателя. Хубавото при турбокомпресора е това, че с неговото приложение се постига голямо повишение на общата мощност на двигателите. Това се случва когато турбокомпресора започва да развива постепенно своите обороти. Цялата тази магия става възможна, тъй като турбокомпресорът улавя и използва изгорелите автомобилни газове и ги впряга в работа. По този начин се повишава общия коефициент на полезно действие на двигателите.

Предназначение на турбокомпресора

Турбокомпресорът се прилага и при бензиновите и при дизеловите двигатели. При бензиновите двигатели се налага използването на по-ниска компресия. Така се предотвратява и избягва само възпламеняването на горивно – въздушната смес. По този начин се намалява коефициента на полезно действие на двигателя при по-ниски обороти. Този режим на работа, турбокомпресорът не може да осигури достатъчно количество въздух. При дизеловите двигатели това не е никакъв проблем. При тях се използва само възпламеняването на горивната смес. Така двигателя постига по голям коефицент на полезно действие. Турбокомпресорите са от изключително голяма полза и за двата типа двигатели. Особено при големи надморски височини, където налягането и концентрацията на въздух са по – ниски. При нужда от ремонт на турбокомпресори, търсете специализираните автосервизи или автосервиз за турбокомпресори.