Ремонт на турбокомпресори

ремонт на турбокомпресори

Ремонт на турбокомпресори

Ремонт на турбокомпресори Преди да започнем ремонта на турбокомпресора ние извършваме диагностика, като го диагностицираме на високооборотен стенд, за да установим евентуалните повреди по него. След като повредите се установят с точност, изготвяме план за възможно най – бързото отстраняване на проблема и определяме най – подходящия за целта ремонт.1.Подмяна на ремонтен комплект. Този вид ремонт е подходящ при износени лагери и уплътнения и годни основни елементи на турбото. Цената на този вид ремонт е 400 – 600 лв., като гаранцията е в рамките на 6 месеца.

Ремонт на турбокомпресори

Ремонт на турбокомпресори,При подмяната на ремонтния комплект ние извършваме следното: Със специално техническо оборудване се почистват основно всички части на турбокомпресора; Отстраняват се всички дребни дефекти по задвижващия вал и лагерното тяло и образувани нагари по елементите; Всички износени лагерни и уплътнителни елементи се подменят с нови, като използваме елементи препоръчани от производителя; Балансиране на роторна част и сглобяване на основна част на турбокомпресора; Балансиране на централната част на VSR до 250000 об/мин.; Сглобяване на турбокомпресора и настройка на байпасната клапа.2.Ремонт (основен) на турбокомпресор. Приложим е при износване на лагерните и уплътнителните елементи и при запазени основни части на турбокомпресора. Цената на основния ремонт е в рамките на 600 до 980 лв., като и тук гаранцията е 6 месеца.

Ремонт на турбокомпресори

Основни стъпки при основен ремонт на турбо: Основно почистване на всички елементи на турбокомпресора; Подмяна на старите и дефектирали части като турбина, компресорно колело, турбинен корпус, лагерно тяло и други с нови елементи; Смяна на всички лагерни и уплътнителни компоненти с нов ремонтен комплект; Балансиране на роторна част, сглобяване на централна част и баланс на сглобената основна част; Сглобяване на турбокомпресора и настройка на актуатора. 3.Подмяна на основната част на турбото, която е позната и под наименованията C.H.R.A, работен патрон, катриж и други. Този вид ремонт е подходящ при големи повреди на турбокомпресора и сравнително запазени турбинен и компресорен корпус. След ремонта вие получавате турбокомпресор на 80% от цената на новия с гаранция от 6 месеца. Ремонта на централната част на турбокомпресора включва: Основно почистване на турбинния и компресорния корпус; Подмяна на централната част на турбокомпресора в нова; Сглобяване на турбото и настройка на байпасната клапа (актуатора).