ТУРБО

0878 99 99 00 / 0899 799 999

Рециклиране на турбокомпресори

рециклиране на турбокомпресори

Рециклиране на турбокомпресори

Рециклиране на турбокомпресори за всички видове двигатели се извършва в четири основни етапа, които гарантират, че качеството на рециклирания турбокомпресор по нищо не отстъпва на новия такъв. Етапите, пред които преминава рециклирането на турбото са: почистване, третиране на повърхности, контрол и балансиране. Почистването се извършва като турбокомпресора се разглобява и всички негови части се почистват старателно и се анализират. Процеса на почистване на частите на турбото се извършва със специални машини или в пещи за измиване, като специално в пещите за измиване не се използват абразивни материали, които биха могли да наранят някоя част от турбото. Вторият етап се нарича третиране на повърхностите и включва почистване на всички елементи.

Чугунените елементи на турбото се почистват с автоматична бластинг ( дробострийна ) машина, докато за алуминиевите елементи се използва друг вид бластинг машина с керамично – стъклени дробини. Третирането на лагерното тяло се извършва в ултразвукова вана, да се отстранят и най – малките замърсявания. След подробното и детайлно третиране на всички повърхности, елементите се смазват и се преминава към следващият етап. Проверка на детайлите. Този етап включва проверка за съотносност и биене на турбинното колело и вала преди да се поставят в лагерното легло. Повърхнините на вала се измерват ръчно, за да се установи дали износването е в допустими граници. Ако всичко е наред следва балансиране, проверка на лагерните гнезда и потвърждаване на годността им съгласно указанията на производителя. Едва след всичките тези етапи рециклирането на турбокомпресора е завършено и остава само един изключително важен етап, а именно балансиране на турбото.