Устройство на турбо

Устройство на турбо

И така, какво е турбокомпресор ? Турбокомпресорът е принудително индукционно устройство с турбинно задвижване. Което увеличава ефективността и мощността на двигателя с вътрешно горене чрез принуждаване на допълнителен въздух в горивната камера. Това подобрение спрямо изходната мощност на атмосферния двигател се дължи на факта. Че компресорът може да нагнети повече въздух и пропорционално повече гориво в горивната камера, отколкото само атмосферното налягане. Устройство на турбо. В атмосферни бутални двигатели, всмукателните газове се „изтласкват” в двигателя чрез атмосферно налягане. Което запълва обемната празнота, причинена от низходящия ход на буталото, което създава зона с ниско налягане. Подобно на това как течността се всмуква в спринцовка. Целта на турбокомпресора е да подобри ефективността на двигателя чрез увеличаване на плътността на всмукателния газ. Като по този начин позволява по-голяма мощност на цикъл на двигателя.

Устройство на турбо

Компресорът на турбокомпресора изтегля околния въздух и го компресира, преди да влезе в смукателния колектор при повишено налягане. Това води до по-голяма маса въздух, влизаща в цилиндрите при всеки ход на всмукване. Силата, необходима за завъртане на центробежния компресор, се получава от кинетичната енергия на отработените газове на двигателя. Може да се използва и турбокомпресор за увеличаване на разхода на гориво без увеличаване на мощността. Това се постига чрез оползотворяване на отпадъчната енергия в отработените газове и подаването й обратно в двигателя. Чрез използването на тази загубена енергия, за да се увеличи масата на въздуха. Става по-лесно да се гарантира, че цялото гориво се изгаря преди да се вентилира в началото на изпускателния етап.