ТУРБО

0878 99 99 00 / 0899 799 999

Устройство на турбо

устройство на турбо

Устройство на турбо за моторни превозни средства

И така, какво е турбокомпресор ? Турбокомпресорът е принудително индукционно устройство с турбинно задвижване. Което увеличава ефективността и мощността на двигателя с вътрешно горене чрез принуждаване на допълнителен въздух в горивната камера. Това подобрение спрямо изходната мощност на атмосферния двигател се дължи на факта. Че компресорът може да нагнети повече въздух и пропорционално повече гориво в горивната камера, отколкото само атмосферното налягане. Устройство на турбо. В атмосферни бутални двигатели, всмукателните газове се „изтласкват” в двигателя чрез атмосферно налягане. Което запълва обемната празнота, причинена от низходящия ход на буталото, което създава зона с ниско налягане. Подобно на това как течността се всмуква в спринцовка. Целта на турбокомпресора е да подобри ефективността на двигателя чрез увеличаване на плътността на всмукателния газ. Като по този начин позволява по-голяма мощност на цикъл на двигателя.

Устройство на турбо

Компресорът на турбокомпресора изтегля околния въздух и го компресира, преди да влезе в смукателния колектор при повишено налягане. Това води до по-голяма маса въздух, влизаща в цилиндрите при всеки ход на всмукване. Силата, необходима за завъртане на центробежния компресор, се получава от кинетичната енергия на отработените газове на двигателя. Може да се използва и турбокомпресор за увеличаване на разхода на гориво без увеличаване на мощността. Това се постига чрез оползотворяване на отпадъчната енергия в отработените газове и подаването й обратно в двигателя. Чрез използването на тази загубена енергия, за да се увеличи масата на въздуха. Става по-лесно да се гарантира, че цялото гориво се изгаря преди да се вентилира в началото на изпускателния етап.

От какви части се състои турбокомпресора

Преди да отидете на сервиз, който ремонтира турбини, трябва да разберете от какво се състои устройството но турбокомпресора. Така че по време на откриване на дефекти да разберете кои части наистина трябва да бъдат заменени и кои могат да бъдат оставени. Въпреки широката гама от турбокомпресори, те имат малки дизайнерски разлики и всички те работят по един и същ принцип и изпълняват едни и същи функции. Терминът турбина често се отнася до турбокомпресор. Това е така, тъй като турбината е само един от компонентите на турбокомпресора. Турбокомпресорът се състои от среден кожух, вал с работни колела, един или два допълнителни и един тягови плъзгащи лагери. Уплътнителна система, гореща и студена част, в които работните колела се въртят. Опорни лагери от плаващ тип, тоест имат хлабина от страната на корпуса и вала. Една и съща радиална хлабина, която се усеща добре при натискане на върха на вала на турбината.

Смазване на турбокомпресор

Лагерите са смазани с моторно масло от системата за смазване на двигателя. Маслото се подава през канали в корпуса на лагера. На вала са монтирани О-пръстени за уплътняване на маслото. Някои конструкции на бензинови двигатели използват охлаждане с течна турбина в допълнение към смазването за подобряване на охлаждането. Където корпусът на лагера на турбокомпресора е включен в двуконтурна система за охлаждане на двигателя. Към цялото устройство е прикрепен пневматичен задвижващ механизъм, който задвижва байпасния клапан. Целта на байпасния клапан е да регулира скоростта на турбината и съответно капацитета на компресора. Самата турбина е работно колело, ​​което е постоянно монтирано на вала и въртящо друго работно колело – компресор. Турбинното колело е направено от топлоустойчива сплав, компресорът е алуминий, валът е обикновена средно легирана стомана и в редки случаи сплави или керамика. Тези части е невъзможно да се поправят, те могат само да бъдат заменени.

Устройство на турбо

Корпусът на турбокомпресора е отливка от твърд чугун, при която валът се върти върху лагерите. Турбинният охлюв е чугунена част от сложна форма. Тя е тази, която формира газовия поток, който върти турбинното колело. Охлюва на компресора е алуминиева отливка с механично обработено място за компресора. Въртящият се компресор засмуква въздух през централния отвор, компресира го и го подава в двигателя през пръстеновиден канал. Във въздушния канал за високо налягане, който се намира след компресора може да се монтира предпазен клапан за налягане. Той предпазва системите от високо въздушното налягане, които могат да възникнат при внезапно затваряне на дроселната клапа. Излишното налягане може да се отведе в атмосферата с помощта на продухващ вентил или байпас към входа на компресора с помощта на байпасен клапан. Ако имате затруднения, моля свържете се с Турбо Експрес, ние ще ви помогнем да разрешите всички проблеми, свързани с турбините.